Jobs

 

ยื่นใบสมัครออนไลน์


เจ้าหน้าที่คลังสินค้า

รายละเอียดของงาน
- รับผิดชอบการจัดทำเอกสาร และควบคุมด้านการรับสินค้า, จ่ายสินค้า, การจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการเบิกจ่ายรับคืน
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-2 ปี
- วุฒิการศึกษา ม.6
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทัศนคติดี ทำงานเป็นระบบ มีความรับผิดชอบ
- รักงานท้าทาย เป็นคน Active กระตือรือร้น และทุ่มเท

พนักงานออกบูธ

รายละเอียดของงาน
- ออกบูธกิจกรรมการตลาด ประจำห้างสรรพสินค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
- เพศ ชาย
- อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
- สุขภาพร่างกายแข็งแรง