• งาน THE BEST OF NONTHABURI 2013
  • สินค้า "น้องพร" Go Inter
  • ร่วมออกบูธแสดงสินค้า กับกระทรวงอุตสาหกรรม
  • บูธงานแสดงสินค้า แมคโคร มิตรแท้โชห่วย 2556